Kulturstipendium slöjd 2021

”Hot”, handtuftad bonad av Lotta Lampa
Foto: BYN Collective för Arctic Design of Sweden (projekt ägt av Region Västerbotten)

Kulturstipendium slöjd uppgår till 175 000 kr fördelat på högst tre stipendiater och är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendiet delas ut till sökande som är verksam i Västerbottens län.

Kulturstipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Kulturstipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Vid fördelning av Region Västerbottens stipendier eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Sista ansökningsdatum har passerat

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut i april. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i maj.

Kontakt

Joakim Sandberg
Regionkulturchef
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
073-807 57 90


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant