Kulturstipendium bildkonst 2021

Rut, Greta och Annika.
Träsnitt av AnnaLena Törnström

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Stipendiet delas ut till sökande som är verksam i Västerbottens län. Bildkonststipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Sista ansökningsdatum har passerat

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut den 22 april. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i anslutning till Mötesplats Lycksele i maj. 

Kontakt

Joakim Sandberg
Regionkulturchef
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
073-807 57 90


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant