Barents Scholarship for Cultural Cooperation 2021

feb 10, 2017 by admin // Leave a Comment

Kulturstipendium Barentssamarbete

Västerbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Joint Working Group on Culture (JWGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

Region Västerbotten kommer utifrån inkomna ansökningar att nominera en kandidat från Västerbotten. JWGC beslutar slutligen om en stipendiat från varje land.

Prisutdelning sker hösten 2021 i en region i Barentsområdet.

Nästa ansökningsomgång annonseras under senhösten 2020 med sista ansökningsdag i mars 2021.

För mer information om stipendiet, läs de gemensamma riktlinjerna.
Kontakt

Kerstin Hamre
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
070-577 16 57

Pia Brinkfeldt (föräldraledig)
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
070-516 57 45


Comments are closed.

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant