Barents Scholarship for Cultural Cooperation 2021

Västerbotten är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Joint Working Group on Culture (JWGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Sista dag för ansökan av 2021 års stipendier har passerat.

Läs mer om stipendiet

 

2021 års kulturstipendier

Region Västerbottens utökar sin kulturstipendieutlysning 2021 genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

  • Kulturstipendiet inom film uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Kulturstipendiet inom slöjd uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Kulturstipendiet inom musik uppgår till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Sista ansökningsdagen har passerat.

2020 års kulturstipendier

Från vänster: Joakim Sandberg, regionkulturchef, Roger Marklund, ordförande regionfullmäktige,Viktoria Melinder, Kristina Ersviken, Elin Berge, Pernilla Berglund, Nina Björby, ordförande kulturutskottet

  • Bildkonst – Elin Berge
  • Konsthantverk – Viktoria Melinder
  • Litteratur – Pernilla Berglund
  • Hedersstipendium – Kristina Ersviken

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Designed & Developed by ThemeElephant